پمپ عمودی طبقاتی استنلس استیل سیستما مدل MVSt 32-6 IE3

پمپ عمودی طبقاتی استنلس استیل سیستما مدل MVSt 32-6 IE3 در سال 2022 معرفی شد. این پمپ از فناوری های جدیدی استفاده می کند که باعث بهبود عملکرد و کارایی آن شده است.