درباره ما

 

فروشگاه بهرامی فعالیت خود را از سال 1385 آغاز نموده و فعالیت این فروشگاه در زمینه الکتروموتور، الکترو پمپ، الکتروگیربکس و… می‌باشد. این فروشگاه با پرسنلی کارآزمورده و متخصص آماده هرگونه مشاوره در زمینه فعالیت های فوق می‌باشد.

فروشگاه بهرامی در زمینه فروش با داشتن نمایندگی های معتبر و بهترین برندهای دنیا با شرکت های متنوع در زمینه تامین تجهیزات صنعتی مشغول همکاری می‌باشد. این فروشگاه با پشتوانه نمایندگی های معتبر از برندهای داخلی و خارجی در امر فروش، تولید و واردات و خدمات و ارائه مشاوره فنی پیش از فروش و اعزام کار گروه متخصص جهت برگزاری جلسات مهندسی و بازدید از کارخانجات آمادگی خود را اعلام می‌دارد.

 

 

 

فروشگاه بهرامی فعالیت خود را از سال 1385 آغاز نموده و فعالیت این فروشگاه در زمینه الکتروموتور، الکترو پمپ، الکتروگیربکس و… می‌باشد. این فروشگاه با پرسنلی کارآزمورده و متخصص آماده هرگونه مشاوره در زمینه فعالیت های فوق می‌باشد.

فروشگاه بهرامی در زمینه فروش با داشتن نمایندگی های معتبر و بهترین برندهای دنیا با شرکت های متنوع در زمینه تامین تجهیزات صنعتی مشغول همکاری می‌باشد. این فروشگاه با پشتوانه نمایندگی های معتبر از برندهای داخلی و خارجی در امر فروش، تولید و واردات و خدمات و ارائه مشاوره فنی پیش از فروش و اعزام کار گروه متخصص جهت برگزاری جلسات مهندسی و بازدید از کارخانجات آمادگی خود را اعلام می‌دارد.