پمپ افقی طبقاتی کم صدا استنلس استیل سیستما مدل MRXt 10-5

پمپ افقی طبقاتی استنلس استیل سیستما مدل MRXt 10-5 پمپ با کیفیت و قابل اعتمادی است که برای کاربردهای مختلف مناسب است. با رعایت نکات ذکر شده، می توان از این پمپ ها به طور ایمن و موثر استفاده کرد.