پمپ استخری سیستما مدل TSW 750

13,107,000 تومان

پمپ استخری سیستما مدل TSW 750 یک پمپ سانتریفیوژ خودمکش است. پمپ های سانتریفیوژ از نیروی گریز از مرکز برای پمپاژ سیالات استفاده می کنند. در این نوع پمپ، پروانه ای که توسط موتور چرخانده می شود، سیال را به سمت بیرون پرتاب می کند. این باعث می شود که سیال در داخل محفظه پمپ گردش کند و از طریق خط خروجی پمپ خارج شود.