مکانیسم عملکرد پمپ دیافراگمی: انتقال سیالات با انعطاف و قدرت

پمپ‌های دیافراگمی به‌عنوان پمپ‌های جابجایی مثبت شناخته می‌شوند که از تغییر شکل یک غشای انعطاف‌پذیر برای انتقال سیالات استفاده می‌کنند. این پمپ‌ها به دلیل کارایی بالا، قابلیت اطمینان و توانایی انتقال طیف وسیعی از سیالات، در صنایع مختلفی کاربرد دارند.

 

hemogenizer-pump

نحوه عملکرد پمپ دیافراگمی
مرحله مکش: در این مرحله، محرک (پنوماتیکی، برقی یا مکانیکی) باعث حرکت دیافراگم می‌شود. با خم شدن دیافراگم، فشار داخل محفظه کاهش یافته و ایجاد مکش می‌شود. در نتیجه، سیال از طریق سوپاپ ورودی به داخل پمپ کشیده می‌شود.
مرحله تخلیه: در این مرحله، محرک باعث حرکت دیافراگم در جهت مخالف می‌شود. با خم شدن مجدد دیافراگم، فشار داخل محفظه افزایش یافته و ایجاد فشار می‌شود. در نتیجه، سیال از طریق سوپاپ خروجی از پمپ خارج می‌شود.

این چرخه مکش و تخلیه به‌طور مداوم تکرار می‌شود و سیال را به‌صورت پیوسته از یک مکان به مکان دیگر منتقل می‌کند.