نمایندگی های فروشگاه بهرامی

 
فروشگاه بهرامی در زمینه فروش با داشتن نمایندگی های معتبر و بهترین برندهای دنیا با شرکت های متنوع در زمینه تامین تجهیزات صنعتی مشغول همکاری می‌باشد. این فروشگاه با پشتوانه نمایندگی های معتبر از برندهای داخلی و خارجی در امر فروش، تولید و واردات و خدمات و ارائه مشاوره فنی پیش از فروش و اعزام کار گروه متخصص جهت برگزاری جلسات مهندسی و بازدید از کارخانجات آمادگی خود را اعلام می‌دارد.