ثبت فیش واریزی

چنانچه مبلغی را از طریق کات به کارت واریز نموده اید از طریق فرم زیر مارا مطلع نمایید :

  • در صورتی که امکان ارسال تصویر فیش واریزی را ندارید لطفاً اطلاعات کامل پرداختی خود را در این قسمت یادداشت نمائید.