مکانیزم عمل پمپ‌های بشکه کش دستی

از آنجایی که بشکه‌های صنعتی معمولاً سنگین و دست و پا گیر هستند و جابه‌جایی مایعات از آن‌ها به مخازن یا سایر ظروف می‌تواند دشوار باشد، پمپ‌های بشکه کش دستی ابزاری ضروری برای بسیاری از صنایع محسوب می‌شوند. این پمپ‌ها با استفاده از نیروی کار دست، مایعات را از بشکه‌ها به بیرون می‌کشند و به انتقال ایمن و کارآمد آن‌ها کمک می‌کنند.

barrel-pump

مراحل تخلیه سیال با پمپ بشکه کش دستی به شرح زیر است:
ابتدا، لوله مکش پمپ را به داخل بشکه فرو ببرید.
سپس، دسته پمپ را به آرامی به سمت پایین فشار دهید.
با فشار دادن دسته پمپ، میله نیز به سمت پایین حرکت می‌کند.
حرکت میله، باعث چرخش پروانه می‌شود.
چرخش پروانه، باعث ایجاد اختلاف فشار بین دو نقطه می‌شود.
در یک نقطه، فشار سیال کاهش می‌یابد و در نقطه دیگر، فشار سیال افزایش می‌یابد.
این اختلاف فشار، باعث حرکت سیال از نقطه با فشار کم به نقطه با فشار زیاد می‌شود.
سیال از طریق لوله مکش وارد پمپ می‌شود و سپس از طریق شیر تخلیه از پمپ خارج می‌شود.