انواع پمپ الکترومغناطیسی جریان متناوب

 

پمپ های الکترومغناطیسی جریان متناوب (AC) به انواع مختلفی تقسیم می شوند. از جمله این انواع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

Electromagnetic pump
پمپ های دیافراگمی: پمپ های دیافراگمی از یک دیافراگم برای ایجاد فشار استفاده می کنند. این دیافراگم توسط یک میدان مغناطیسی متناوب به حرکت در می آید.این دیافراگم معمولاً از یک ماده الاستیکی مانند لاستیک یا سیلیکون ساخته می شود.

 

 

پمپ های سانتریفیوژ: پمپ های سانتریفیوژ از یک پروانه برای ایجاد فشار استفاده می کنند. این پروانه توسط یک میدان مغناطیسی متناوب به حرکت در می آید.این پروانه معمولاً از یک ماده فلزی مانند فولاد یا برنج ساخته می شود.

 

 

پمپ های پلانجر: پمپ های پلانجر از یک پلانجر برای ایجاد فشار استفاده می کنند. این پلانجر توسط یک میدان مغناطیسی متناوب به حرکت در می آید.هنگامی که پلانجر به داخل محفظه می رود، سیال را از محفظه به سمت بیرون پمپ می کند. هنگامی که پلانجر به خارج محفظه می رود، سیال را از سمت بیرون محفظه به سمت داخل پمپ می کند.