پمپ های الکترومغناطیسی چگونه کار میکنند

یکی از مزایای عمده پمپ‌های الکترومغناطیسی آن است که چون هیچ قسمت متحرکی ندارند، سایش کمتری دارند و در نتیجه دوام و عمر بیشتری نسبت به پمپ‌های دارای قسمت‌های متحرک دارند. این امر همچنین منجر به کاهش زمان توقف برای تعمیرات و نگهداری، و کاهش هزینه‌های مرتبط می‌گردد.

Electromagnetic pump

پمپ‌های الکترومغناطیسی به طور گسترده‌ای در صنایعی مانند کارخانه‌های شیمیایی، پردازش غذا، و تصفیه آب به دلیل قابلیت اطمینان و کارایی بالای آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند

پمپ های الکترومغناطیسی از یک میدان مغناطیسی برای ایجاد نیروی محرکه استفاده می کنند. این میدان مغناطیسی معمولاً توسط یک سیم پیچ الکتریکی ایجاد می شود که با جریان متناوب تغذیه می شود.
هنگامی که جریان متناوب از طریق سیم پیچ الکتریکی عبور می کند، یک میدان مغناطیسی متناوب ایجاد می شود. این میدان مغناطیسی، پروانه را به حرکت در می آورد.

 

 

هنگامی که الکتروموتور شروع به کار می کند، شافت خارجی را می چرخاند. این شافت به آهنرباهای خارجی متصل است که باعث چرخش آنها می شود. میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط آهنرباهای خارجی، آهنرباهای داخلی را جذب می کند. این امر باعث چرخش شافت داخلی می شود که به پروانه متصل است.

 

پروانه در داخل محفظه پمپ قرار دارد و با چرخش خود، سیال را به سمت بالا و خارج از پمپ می راند. سیال به دلیل نیروی گریز از مرکز به دیواره های محفظه پمپ برخورد می کند و به سمت بالا حرکت می کند. هنگامی که سیال به بالای پمپ می رسد، از طریق شیر خروجی پمپ خارج می شود.

مکانیزم عمل پمپ های الکترومغناطیسی به طور خلاصه تر به شرح زیر است:
جریان متناوب از طریق سیم پیچ الکتریکی عبور می کند و یک میدان مغناطیسی متناوب ایجاد می کند.

این میدان مغناطیسی، پروانه را به حرکت در می آورد.

پروانه در داخل پمپ قرار دارد و با سیال تماس دارد.

هنگامی که پروانه می چرخد، سیال را با خود به سمت بالا حرکت می دهد.