انواع اب بند در پمپ های الکترومغناطیسی

 

انواع آب بند در پمپ های الکترومغناطیسی عبارتند از:

 

 

Electromagnetic pump
آب بندی حلقه O: این نوع آب بند از یک حلقه لاستیکی تشکیل شده است که بین دو حلقه مغناطیسی قرار می گیرد. آب بندی حلقه O ساده و ارزان است، اما در برابر فشار و دمای بالا مقاوم نیست.

آب بندی مکانیکی: این نوع آب بند از یک یا چند عنصر مکانیکی تشکیل شده است که به طور موثر سیال را از بین می برد. آب بندی مکانیکی در برابر فشار و دمای بالا مقاوم است، اما گران تر از آب بندی حلقه O است.

آب بندی مغناطیسی: این نوع آب بند از یک میدان مغناطیسی برای جلوگیری از نشتی سیال استفاده می کند. آب بندی مغناطیسی در برابر فشار و دمای بالا مقاوم است، اما گران تر از سایر انواع آب بند است.

 

 

 

آب بندی حلقه O
آب بندی حلقه O ساده ترین و ارزان ترین نوع آب بندی برای پمپ های الکترومغناطیسی است. این نوع آب بند از یک حلقه لاستیکی تشکیل شده است که بین دو حلقه مغناطیسی قرار می گیرد. حلقه لاستیکی به دلیل خاصیت الاستیکی خود، مانع از نشتی سیال می شود.

آب بندی حلقه O برای پمپ هایی که در فشار و دمای پایین کار می کنند مناسب است. این نوع آب بند برای پمپ هایی که سیالات تهاجمی یا ساینده را پمپاژ می کنند نیز مناسب نیست.

 

 

 

 

آب بندی مکانیکی
آب بندی مکانیکی از یک یا چند عنصر مکانیکی تشکیل شده است که به طور موثر سیال را از بین می برد. این نوع آب بند در برابر فشار و دمای بالا مقاوم است و برای پمپ هایی که سیالات تهاجمی یا ساینده را پمپاژ می کنند مناسب است.

آب بندی مکانیکی از دو جزء اصلی تشکیل شده است:
پروانه: پروانه یک قطعه چرخشی است که در داخل پمپ قرار دارد.
دیسک آب بندی: دیسک آب بندی یک قطعه ثابت است که در خارج از پمپ قرار دارد.
پروانه و دیسک آب بندی با یک فاصله بسیار کوچک از یکدیگر قرار می گیرند. هنگامی که پروانه می چرخد، سیال بین پروانه و دیسک آب بندی کشیده می شود. سپس، سیال توسط دیسک آب بندی به سمت خارج پمپ هدایت می شود.

 

انواع مختلفی از آب بندی مکانیکی وجود دارد، از جمله:
آب بندی مکانیکی با پروانه دوقلو: این نوع آب بند از دو پروانه تشکیل شده است که در جهت مخالف یکدیگر می چرخند. این امر باعث می شود که سیال بین پروانه ها به طور موثرتری از بین برود.

آب بندی مکانیکی با دیسک آب بندی مشبک: این نوع آب بند از یک دیسک آب بندی مشبک تشکیل شده است. این امر باعث می شود که سیال به طور موثرتری از بین برود.

آب بندی مکانیکی با دیسک آب بندی سیلیکونی: این نوع آب بند از یک دیسک آب بندی سیلیکونی تشکیل شده است. سیلیکون یک ماده الاستیکی است که در برابر فشار و دمای بالا مقاوم است.

 

 

 

 

آب بندی مغناطیسی
آب بندی مغناطیسی از یک میدان مغناطیسی برای جلوگیری از نشتی سیال استفاده می کند. این نوع آب بند در برابر فشار و دمای بالا مقاوم است و برای پمپ هایی که سیالات تهاجمی یا ساینده را پمپاژ می کنند مناسب است.

آب بندی مغناطیسی از دو جزء اصلی تشکیل شده است:
دائمی: آهنربای دائمی یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند.
پروانه مغناطیسی: پروانه مغناطیسی یک قطعه چرخشی است که در داخل پمپ قرار دارد.
پروانه مغناطیسی به آهنربای دائمی متصل است. هنگامی که پروانه می چرخد، میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط آهنربای دائمی، پروانه را به حرکت در می آورد.

 

 

 

سیال بین پروانه و بدنه پمپ قرار می گیرد. میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط آهنربای دائمی، سیال را به سمت خارج پمپ هدایت می کند.
آب بندی مغناطیسی مزایای زیادی نسبت به سایر انواع آب بند دارد، از جمله:
در برابر فشار و دمای بالا مقاوم است.
برای پمپ هایی که سیالات تهاجمی یا ساینده را پمپاژ می کنند مناسب است.
بی صدا و بدون لرزش است.
با این حال، آب بندی مغناطیسی گران تر از سایر انواع آب بند است.